Gogusik : bez rewelacji, na pů≥piÍtrze, ale nie jest najgorzej